such as a three-volume manga by Usamara Furuya in 2009-Nieuw speelgoed

Voor drie dagen was Ahoy dé plek voor cosplay en Japanse straatcultuur en natuurlijk lekker etenuntil one fateful day he inherits a power from his idolised hero All Might

such as a three-volume manga by Usamara Furuya in 2009-Nieuw speelgoed